Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje osoby na stanowisko Konserwator Obiektu-Elektryk

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje  osoby na stanowisko :

Konserwator Obiektu – Elektryk

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje osoby konserwatora obiektu na stanowisko pomoc murarza.

Do zakresu obowiązków osoby wykonującej czynności należą:

  • Wykonywanie, wymiana i modernizacja instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych w zasobach TBS
    •    Wykonywanie napraw oraz prac konserwacyjnych,
    •    Bieżące sprawdzanie stanu technicznego oświetlenia oraz urządzeń i instalacji elektrycznych

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:

•    Doświadczenia na podobnym stanowisku
•    Umiejętność czytania rysunków technicznych i schematów elektrycznych
•    Wymagane uprawnienia elektryczne w zakresie obsługi, konserwacji i eksploatacji
•    Wskazane uprawnienia do pomiarów
•    Prawo jazdy kat. B (mile widziane)

Termin przyjmowania ofert:

  • Dokumenty należy dostarczyć do 31 maja br. do godziny 14:00

Miejsce złożenia niezbędnych dokumentów:

Osoby zainteresowane pracą w strukturze Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. proszone są o przesyłanie kompletu dokumentów ( CV oraz kserokopia posiadanych uprawnień) w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@tbsbrzeziny.pl lub złożenie w formie papierowej w sekretariacie Spółki przy ul. Św. Anny 57 pok. 5 w Brzezinach.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Ewa Mądra-Chojka
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o. o.