Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje  osoby na stanowisko pomocnik murarza

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje  osoby na stanowisko :

Pomocnik murarza

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. poszukuje osoby konserwatora obiektu na stanowisko elektryka.

Do zakresu obowiązków osoby wykonującej czynności należą:

  • Pomoc przy wykonywaniu robót murarskich i tynkarskich
    •    Pomoc przy montażu i demontażu instalacji elektrycznej  w ramach prac remontowych

Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
•    Doświadczenia na podobnym stanowisku

Termin przyjmowania ofert:

Dokumenty należy dostarczyć do 31 maja br. do godziny 14:00

Miejsce złożenia niezbędnych dokumentów:

Osoby zainteresowane pracą w strukturze Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o. proszone są o przesyłanie CV w formie elektronicznej na adres mailowy sekretariat@tbsbrzeziny.pl lub złożenie w formie papierowej w sekretariacie Spółki przy ul. Św. Anny 57 pok. 5 w Brzezinach.

 

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Ewa Mądra-Chojka
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o. o.