Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 14/16.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z: 2 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju, o powierzchni użytkowej 47,81 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 14 i znajduje się na I kondygnacji (parter) budynku położonego przy ul. Mickiewicza nr 14/16 w Brzezinach.

Cena wywoławcza wynosi 136 115,00 zł (w tym podatek VAT).

Wadium wynosi 13 611,50 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 24.06.2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 10.06.-18.06.2019, w godz. 8.00-13.00 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21 .

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.

REGULAMINhttp://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/06/SKMBT_22319060712460.pdf

OŚWIADCZENIE : załącznik nr 3 do regulaminu sprzedaży samodzielnych lokali