Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Św. Anny nr 3/11 w Brzezinach.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju, o powierzchni użytkowej 52,90 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 31 i znajduje się na II kondygnacji (I piętro) budynku położonego przy
ul. Św. Anny nr 3/11 w Brzezinach.

Cena wywoławcza wynosi 135 583 zł (w tym podatek VAT).

Wadium wynosi 13 558,30 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 09.07.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach25.06.-05.07.2019, w godz. 8.00 – 13.00po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21 .

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21 .

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Regulamin sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach Sp. z o. o.

załącznik nr 3 do regulaminu sprzedaży samodzielnych lokali

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o. o.