Szanowni Państwo!

Informujemy, że Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. prowadzi rejestr osób zainteresowanych zamianą swojego lokalu, kupnem lub sprzedażą własnościowego lokalu, które pozostają w zasobach Spółki lub są też przez nią zarządzane. Aby zamieścić informację w Naszym rejestrze prosimy o wypełnienie wniosku dołączonego poniżej oraz dostarczenie go do siedziby Spółki w formie papierowej lub elektronicznie na adres mailowy sekretariat@tbsbrzeziny.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt telefoniczny 46 874 36 25.

 

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek o dodanie do rejestru