Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Świętej Anny 3/11 nr 31 w Brzezinach.

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 52,90 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 31 i znajduje się na II kondygnacji (I piętro) budynku położonego przy ul. Świętej Anny 3/11 nr 31 w Brzezinach.

Cena wywoławcza wynosi 108 500,00 zł (w tym podatek VAT).
Wadium wynosi 10 850,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 30.07.2019 r. o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach Spółka z o. o. , przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 15-19 i 22-26.07.2019 r. w godz. 800- 1300.po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21 . Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21 .

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Z poważaniem
Ewa Mądra – Chojka
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa
Społecznego w Brzezinach Sp. z o.o.