Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7 o powierzchni użytkowej 60,46 m² składającego się z dwóch  pomieszczeń i wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 1 422,62 zł (w tym podatek VAT), słownie: jeden tysiąc czterysta dwadzieścia dwa złote 62/100.

Wadium  wynosi 142,26 zł, słownie: sto czterdzieści dwa złote 26/100

Przetarg odbędzie się w dniu  6 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 23 – 31 07. 2019 w godz. 8po– 1300 telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel 46 874-26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/07/Staszica-7-warunki.pdf – warunki przetargu 

http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/07/wz%C3%B3r-umowy-najmu-lokalu-u%C5%BCytkowego.pdf wzór umowy

 

Z poważanem
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.
Ewa Mądra -Chojka