Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego przy ul. Św. Anny 3/11

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z: 4 pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju o powierzchni użytkowej 52,90 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasności działki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 31 i znajduje się na III kondygnacji (II piętro) budynku położonego przy ul. Świętej Anny 3/11 nr 31 w Brzezinach.

 

Cena wywoławcza wynosi 101 700,00 zł (w tym podatek VAT).

Wadium wynosi 10 170,00 zł.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 20.08.2019 r. o godz. 900 w siedzibie TBS w Brzezinach   spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

 

Lokal można oglądać w dniach 01.08 – 19.08.2019r. w godz. 800– 1300 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21 .

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21 .

 

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Ewa Mądra – Chojka
Prezes Zarządu
Towarzystwa Budownictwa Społecznego
w Brzezinach Sp. z o.o.