Wywóz odpadów wielkogabarytowych

Uprzejmie informujemy, że NA WTOREK 20 SIERPNIA 2019 ROKU ZAPLANOWANY JEST TERMIN WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
z nieruchomości wielorodzinnych (w tym budynki Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. oraz Wspólnot Mieszkaniowych administrowanych przez naszą Spółkę).

W ramach odbioru odpadów wielkogabarytowych odbierane są:
STOŁY, KRZESŁA, SZAFY, WERSALKI, TAPCZANY, ŁÓŻKA, FOTELE, DYWANY, WYKŁADZINY, MATERACE, ROWERY, ZABAWKI DUŻYCH ROZMIARÓW.

Zbędne przedmioty będące odpadami wielkogabarytowymi należy wystawić przed posesję lub zgromadzić w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych w dniu planowanej zbiórki, która rozpoczyna się ogodz.5.00.
Wywózka odpadów wielkogabarytowych w ustalonym terminie znacznie ułatwi pracę grupie konserwatorów, którzy praktycznie codziennie zajmują się wywozem odpadów z naszych nieruchomości zamiast wykonywać roboty remontowe.

UWAGA:
Do końca bieżącego roku Miasto nie planuje kolejnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
W RAMACH ODBIORU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH NIE JEST ODBIERANY ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (kompletny) odbierany jest bezpośrednio z nieruchomości po uprzednim zgłoszeniu i ustaleniu terminu odbioru.
ODPADEM WIELKOGABARYTOWYM NIE SĄ ODPADY NIEBEZPIECZNE I BUDOWLANE.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad i harmonogramu wywozu odpadów wielkogabarytowych na terenie Brzezin zamieszczono w zakładce Harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych na terenie miasta Brzeziny na stronie Miasta https://brzeziny.pl/