przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7 o powierzchni użytkowej 60,46 m²

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7 o powierzchni użytkowej 60,46 m² składającego się z dwóch  pomieszczeń i wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 1067,00 zł (w tym podatek VAT), słownie:

jeden tysiąc  sześćdziesiąt siedem złotych.

Wadium  wynosi 106,70 zł, słownie: sto sześć złotych 70/100

Przetarg odbędzie się w dniu  22 sierpnia 2019 r. o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 12-14.08. i 19-21.08.2019 r. w godz. 8po– 1300 telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel 46 874-26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przetargu

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o .o.