Przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 1 o powierzchni użytkowej 13,00 m²

 

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 1 o powierzchni użytkowej 13,00 m² składającego się z jednego pomieszczenia i wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 262,00 zł (w tym podatek VAT), słownie:

dwieście sześćdziesiąt dwa złote.

Wadium  wynosi 26,20 zł, słownie: dwadzieścia sześć złotych 20/100.

Przetarg odbędzie się w dniu  22 sierpnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach 12 – 14.08.i 19-21.08. 2019 r. w godz. 8po– 1300 telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel 46 874-26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przetargu

Z poważaniem
Ewa Mądra-Chojka
Prezzes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.