Informacja o wynikach przetargu

Informacja o wyniku przetargu

Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 31 w budynku przy ul Św. Anny 3/11, ,do przetargu wyznaczonego na 20.08.2019 r. zostało dopuszczonych 2 licytantów.

W wyniku przetargu został wyłoniony nabywca lokalu, którym został Pan Piotr Łukasz Natkański

 

Informacja o wyniku przetargu