Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. informuje, że przeznacza na sprzedaż pojemniki typu SM 110

Pojemniki, które są przeznaczone na sprzedaż na wolnym rynku istnieją jako zbędny składnik majątku Spółki, niegdyś używane były na potrzeby gromadzenia odpadów komunalnych z lokali znajdujących się w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. 

Osoby zainteresowane zakupem zapraszamy do złożenia oferty według wzoru zamieszczonego poniżej w formie papierowej w siedzibie Spółki Brzeziny, przy ul. Św. Anny 57 lub elektronicznej na adres mailowy sekretariat@tbsbrzeziny.pl .

Pojemniki pozostają do Państwa dyspozycji z możliwością zapoznania się z ich stanem i złożenia oferty zakupu od poniedziałku do piątku  w godzinach 8:00-14:00 do dnia 18 października br.

Więcej informacji uzyskają państwo pod numerem telefonu 46 874 36 25.
TBS w Brzezinach Sp. z o. o. wybierze najkorzystniejszą z ofert złożonych w ww. terminie.

 

http://tbsbrzeziny.pl/wp-content/uploads/2019/10/SKMBT_22319100414250.pdf

WZÓR OFERTY KTÓRY NALEŻY WYPEŁNIĆ !

 

Z poważaniem
Ewa Mądra Chojka
Prezes Zarządu
TBS w Brzezinach Sp. z o. o.