Przetarg na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 1 w budynku  frontowym na parterze o łącznej  powierzchni użytkowej 21,31 m² składającego się z jednego  pomieszczenia i  wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 430,66 zł (w tym podatek VAT), słownie: czterysta trzydzieści złotych66/100.

Wadium wynosi 43,07zł, słownie: czterdzieści jeden złotych 07/100.

Przetarg odbędzie się w dniu 18 lutego 2020 r. o godz. 1000 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBSw Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal użytkowany jest przez dotychczasowego najemcę -firma  pod nazwą „ Na wagę” i  można go oglądać w godzinach otwarcia w dniach: poniedziałek, wtorek,czwarteki piątekw godz. od 900-1700 w środy od 1000– 1800i w soboty od 900– 14 00.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874- 26 -21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

Warunki przystąpienia do przetargu