Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 13

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13 w budynku lewej oficyny na I piętrze o powierzchni użytkowej 135,16 m² składającego się z dwóch pomieszczeń i korytarza. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 913,00 zł (w tym podatek VAT), słownie: dziewięćset trzynaście złotych. Wadium wynosi 91,30 zł, słownie: sto dwadzieścia jeden złotych 64/100.

Przetarg odbędzie się w dniu 26 lutego 2020 r. o godz. 1200 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło najpóźniej w dniu poprzedzającym datę przetargu. (Pieniądze powinny znajdować się na koncie TBS w Brzezinach Sp. z o.o.  10 lutego 2020 r.)

Lokal można oglądać w dniach 17.02.-21.02.2020 r. oraz 24.02.-25.02.2020 r.   w godz. 800– 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 – 26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZETARGU