U W A G A W Ł A Ś C I C I E L E L O K A L I !!

U W A G A    W Ł A Ś C I C I E L E     L O K A L I !!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. uprzejmie informuje, że wobec ogłoszenia stanu epidemii zebrania Wspólnot Mieszkaniowych:

  • przy Przechodniej nr 1/3planowane na 23 marca 2020 roku godz. 14.30;
  • przy Reformackiej 16 planowane na 26 marca 2020 roku godz. 16.00;
  • przy Świętej Anny 3/11planowane na 27 marca 2020 roku godz. 17.00;
  • przy Reformackiej 6/8 bl. I planowane na 28 marca 2020 roku godz. 10.00;
  • przy Reformackiej 2/4 planowane na 28 marca 2020 roku godz. 12.30;
  • przy Reformackiej 6/8 bl. II planowane na 28 marca 2020 roku godz. 14.30;
  • przy Świętej Anny 8/12 planowane na 30 marca 2020 roku godz. 16.00;
  • przy Piłsudskiego 1/9 planowane na 31 marca 2020 roku godz. 17.00

                                        ZOSTAJĄ ODWOŁANE

Zebrania odbędą się po ustaniu  przyczyn odwołania, a o terminach zostaniecie Państwo poinformowani.

Z Zarządami Wspólnot uzgodniono, że głosowanie nad uchwałami załączonymi do zaproszenia odbywać się będzie w trybie indywidualnego zbierania głosów.

 

Brzeziny, 23 marca 2020 roku