Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 10

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica  10 o powierzchni użytkowej 64,95 m² składającego się z trzech pomieszczeń i  wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 639,11  zł (w tym podatek VAT), słownie: Sześćset pięćdziesiąt jeden 10/100 złotych.

Wadium wynosi 63,91   zł, słownie: sześćdziesiąt pięć zł 11/100

Przetarg odbędzie się w dniu 04.06.2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal użytkowany jest przez dotychczasowego najemcę i można go oglądać w  dniach od

poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 – 1400 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 46 874-26-21 z jednodniowym wyprzedzeniem

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przystąpienia do przetargu