Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 24 m. 5

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie paragrafu 40 Regulaminu sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych stanowiących własność TBS w Brzezinach spółka z o.o. stanowiącego załącznik do uchwały nr 2/2019 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TBS w Brzezinach sp. z o.o. z dnia 30 maja 2019 roku,  Zarząd Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57

ODWOŁUJE

przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Adama Mickiewicza  nr 24 m. 5 w Brzezinach wyznaczony na 30 czerwca 2020 roku.

 

Brzeziny, 19.06.2020