Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego przy Staszica 10 w Brzezinach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o., ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica  10 o powierzchni użytkowej 61,90 m² składającego się z trzech pomieszczeń i  wc.

Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną.

Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 639,11 zł (w tym podatek VAT), słownie:

Sześćset trzydzieści dziewięć 11/100 złotych.

Wadium wynosi 63,91 zł, słownie: sześćdziesiąt trzy 91/100 złotych

Przetarg odbędzie się w dniu 28.07.2020 roku o godz. 1200 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o. przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można go oglądać od poniedziałku do piątku w dniach od 13-17.07.2020r.;

20-24.07.2020r. oraz 27.07.2020r. w godzinach od 800 – 1400 po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem nr tel. 46 874-26-21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874-26-21

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przetargu Staszica 10