Zaproszenie do składania ofert na remont nawierzchni podwórka nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 12) zaprasza do złożenia w terminie do dnia 12 października 2020 roku oferty na: I Przedmiot zamówienia remont nawierzchni podwórka … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na remont nawierzchni podwórka nieruchomości przy ul. Stanisława Staszica nr 7 w Brzezinach

Zaproszenie do składania ofert montaż instalacji domofonowej, regulacja samozamykacza, zamontowanie stopki blokującej  w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Staszica nr 8 B w Brzezinach.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Stanisława Staszica nr 8 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 9 października 2020 roku oferty na: montaż instalacji domofonowej, regulacja samozamykacza, zamontowanie stopki blokującej  w drzwiach … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert montaż instalacji domofonowej, regulacja samozamykacza, zamontowanie stopki blokującej  w drzwiach wejściowych do budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Stanisława Staszica nr 8 B w Brzezinach.

Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu  Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 8 października 2020 roku oferty na: odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie dwóch sztuk balkonów na elewacji północnej (od strony podwórka) budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki nr 2 w Brzezinach zgodnie z dokumentacją projektową.

Zaproszenie do składania ofert na remont schodów  I klatki budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Staszica nr 10

Zaproszenie do składania ofert Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej nr 14 przy ul. Stanisława Staszica  nr 10 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 8 października 2020 roku oferty na: I Przedmiot zamówienia remont … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na remont schodów  I klatki budynku mieszkalnego przy ul. Stanisława Staszica nr 10

Zaproszenie do składania ofert na remont balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o.  z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 8 października 2020 roku oferty na: I Przedmiot zamówienia remont balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na remont balkonu oficyny budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 16 w Brzezinach

Informacja o koszeniu traw

Szanowni Państwo! Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach : W DNIU 23.09.2020 r.  KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY   REFORMACKIEJ 6/8 bl. I,    REFORMACKIEJ 6/8 bl. II,   REFORMACKIEJ 2/4 W tym dniu zwracamy się z prośbą o nie parkowanie samochodów przy wymienionych posesjach. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do prośby, Spółka … Czytaj dalej Informacja o koszeniu traw

Ogłoszenie na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu Sienkiewicza 8 m. 2

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach,  ul. Świętej Anny 57 ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  samodzielnego lokalu  mieszkalnego składającego się z dwóch izb: pokój, kuchnia, wc o łącznej powierzchni użytkowej 49,89m² wraz  z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do  użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we … Czytaj dalej Ogłoszenie na sprzedaż lokalu mieszkalnego w drodze przetargu Sienkiewicza 8 m. 2

Ogłoszenie o sprzedaży lokalu nr 12 w budynku przy ul. Sienkiewicza 8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach,  ul. Świętej Anny 57 ogłasza  przetarg  nieograniczony  na  sprzedaż  samodzielnego lokalu  mieszkalnego składającego się z dwóch izb: pokój, kuchnia, wc o łącznej powierzchni użytkowej 19,76 m² wraz  z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do  użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem … Czytaj dalej Ogłoszenie o sprzedaży lokalu nr 12 w budynku przy ul. Sienkiewicza 8

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach w zakresie demontażu listew dachowych i wykonania oraz zamontowania rynien dachowych

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 1 października 2020 roku oferty na wykonanie robót budowlanych: remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach w zakresie demontażu listew dachowych i wykonania oraz zamontowania … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego przy ul. Kościuszki 2 w Brzezinach w zakresie demontażu listew dachowych i wykonania oraz zamontowania rynien dachowych

Zaproszenie do składania ofert na częściową wymianę obróbek blacharskich budynku frontowego oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu budynku oficyny w nieruchomości przy ul. Okrzei 3 w Brzezinach

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Okrzei 3 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 30 września 2020 roku oferty na wykonanie robót budowlanych: częściowa wymiana obróbek blacharskich budynku frontowego oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu budynku oficyny w nieruchomości przy ul. Stefana Okrzei nr … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na częściową wymianę obróbek blacharskich budynku frontowego oraz częściowa wymiana konstrukcji dachu budynku oficyny w nieruchomości przy ul. Okrzei 3 w Brzezinach