Odtworzenie 2 sztuk balkonów wraz miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2 zgodnie z dokumentacją techniczną. 

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 37 przy ul. Kościuszki 2 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Odtworzenie 2 szt. balkonów wraz miejscową naprawą tynku na elewacji budynku … Czytaj dalej Odtworzenie 2 sztuk balkonów wraz miejscową naprawą tynku na elewacji budynku od strony podwórka położonego w Brzezinach przy ul. Kościuszki 2 zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 36 przy ul. Mickiewicza 3 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach … Czytaj dalej Remont klatki schodowej w budynku przy ul. Mickiewicza 3 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

O G Ł O S Z E N I E: Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9 przy ul. Reformackiej 6/8 bl. I zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach … Czytaj dalej Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Traugutta 3 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 30 przy ul. Traugutta 3 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:  Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy … Czytaj dalej Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym wielolokalowym przy ul. Traugutta 3 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów              i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6 przy ul. Świętej Anny 20 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów              i … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów              i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu balkonu budynku przy ul. Św. Anny 16 wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskaniem pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 5 przy ul. Św. Anny 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu balkonu budynku przy ul. Św. Anny … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej remontu balkonu budynku przy ul. Św. Anny 16 wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskaniem pozwolenia na budowę

Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji fundamentów budynku przy ul. Św. Anny 3/11 wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskaniem pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 2 przy ul. Św. Anny 3/11 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji fundamentów budynku przy ul. Św. Anny … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej izolacji fundamentów budynku przy ul. Św. Anny 3/11 wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego oraz uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskaniem pozwolenia na budowę

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów i remontem balkonu (oficyna) budynku przy ul. Św. Anny 34 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 43 przy ul. Św. Anny 34 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów i … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku wraz z izolacją fundamentów i remontem balkonu (oficyna) budynku przy ul. Św. Anny 34 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lewej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 38 przy ul. Św. Anny 13 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lewej oficyny przy … Czytaj dalej Wykonanie cyfrowej instalacji domofonowej w budynku mieszkalnym lewej oficyny przy ul. Św. Anny 13 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku (lewa oficyna) przy ul. Sienkiewicza 4 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 42 przy ul. Sienkiewicza 4 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku (lewa oficyna) przy ul. Sienkiewicza 4 … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej remontu budynku (lewa oficyna) przy ul. Sienkiewicza 4 oraz opracowanie przedmiaru robót, kosztorysu ofertowego, kosztorysu inwestorskiego, uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi i uzyskanie pozwolenia na budowę