Zaproszenie do składania ofert !!!

                               ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr  12 przy ul. Staszica 7 w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 17 września  2019 r. oferty na: Remont budynku gospodarczego przy ul. Staszica 7 w zakresie: – wymiany obróbek blacharskich, – krycia dachu … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert !!!

Zaproszenie do składania ofert na prace przy odtworzeniu 4 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 2 zgodnie z dokumentacją projektową i opracowaniem kosztorysu ofertowego

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 przy ul. Sienkiewicza 2  w Brzezinach zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie robót budowlanych: odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej  budynku   przy ul. Sienkiewicza 2  w  Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na prace przy odtworzeniu 4 szt. balkonów na elewacji frontowej budynku przy ul. Sienkiewicza 2 zgodnie z dokumentacją projektową i opracowaniem kosztorysu ofertowego

Zaproszenie do składania ofert w sprawie remontu budynku przy ul. Św. Anny 1

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o.  jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Świętej Anny 1 w Brzezinach, zaprasza do złożenia przez uprawnione podmioty w terminie do 12 sierpnia 2019 roku oferty na wykonanie w nieruchomości przy ul. Świętej Anny 1 w Brzezinach robót budowlanych: remont prześwitu … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert w sprawie remontu budynku przy ul. Św. Anny 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na opracowanie świadectwa energetycznego lokali mieszkalnych

  O G Ł O S Z E N I E   Towarzystwo  Budownictwa  Społecznego  w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:   Opracowanie świadectwa energetycznego lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach: – ul. Mickiewicza 14/16 m 14 o powierzchni użytkowej 47,81 … Czytaj dalej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na opracowanie świadectwa energetycznego lokali mieszkalnych

Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Piłsudskiego 1/9               w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym .  

                                                                                               Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.   O G Ł O S Z E N I E     Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 27 przy ul. Piłsudskiego 1/9 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:   … Czytaj dalej Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Piłsudskiego 1/9               w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym .  

Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, Remont dwóch klatek schodowych, Remont budynku gospodarczego, Remont nawierzchni podwórka wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

                                                                                               Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.   O G Ł O S Z E N I E     Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Świętej Anny 1  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na: … Czytaj dalej Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, Remont dwóch klatek schodowych, Remont budynku gospodarczego, Remont nawierzchni podwórka wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym . 

                                                                                               Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.   O G Ł O S Z E N I E     Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 9 przy ul. Reformackiej 6/8 bl. I zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert … Czytaj dalej Wykonanie termomodernizacji budynku przy ul. Reformackiej 6/8 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym . 

Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku wraz z izolacją fundamentów i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20                    w Brzezinach wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz uzgodnieniem projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

                                                                                             Brzeziny, dnia 30 kwietnia 2019 r.  O G Ł O S Z E N I E     Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 6 przy ul. Świętej Anny 20  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:   … Czytaj dalej Wykonanie dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku wraz z izolacją fundamentów i termomodernizacją szczytów budynku przy ul. Świętej Anny 20                    w Brzezinach wraz z opracowaniem przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, kosztorysu ofertowego oraz uzgodnieniem projektu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, Remont dwóch klatek schodowych, Remont budynku gospodarczego, Remont nawierzchni podwórka wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

O G Ł O S Z E N I E  Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 1 przy ul. Świętej Anny 1  zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:   Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od … Czytaj dalej Remont prześwitu bramowego wraz z remontem przylegającej elewacji od strony podwórka i obudowy klatki schodowej konstrukcji drewnianej z zadaszeniem, Remont dwóch klatek schodowych, Remont budynku gospodarczego, Remont nawierzchni podwórka wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego w/w prac.

Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Reformackiej 16 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.

O G Ł O S Z E N I E Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 8 w Brzezinach ul. Reformacka 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:  Wykonanie termomodernizacji ścian  szczytowych budynku  przy ul. Reformackiej 16        w … Czytaj dalej Wykonanie termomodernizacji ścian szczytowych budynku przy ul. Reformackiej 16 w Brzezinach zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem robót.