Zaproszenie do składania ofert na opracowanie świadectw energetycznych

  Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza do złożenia w terminie do 25 listopada 2019 roku ofert na: opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali mieszkalnych położonych w Brzezinach: przy ul. Piłsudskiego nr 1/9 m. 4 ; przy ul. Przechodniej 1/3 m. 5A; przy ul. Mickiewicza 24 m.5; przy ul. Mickiewicza 3 … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na opracowanie świadectw energetycznych

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Brzezinach:

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 25 listopada 2019 roku oferty na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Brzezinach: przy ul. Piłsudskiego nr 1/9 m. 4 – pow. użytkowa 51,00 m2; przy ul. Przechodniej … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży, położonych w Brzezinach:

Ogłoszenie o możliwości składania ofert  na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o możliwości składania w okresie od 25.10.2019r. do 27.04.2020r. ofert na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 1 o powierzchni użytkowej 13,00 m² składającego się z jednego  pomieszczenia i WC. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, … Czytaj dalej Ogłoszenie o możliwości składania ofert  na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 8

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z 2 izb: pokój, kuchnia o łącznej powierzchni użytkowej 19,76 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we … Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu mieszkalnego znajdującego się przy ul. Sienkiewicza 8

Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyna przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje naprawy kominów, całościowe krycie papą termozgrzewalną oraz montaż rynien dachowych i wymianę rur spustowych.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. jako zarządca nieruchomości zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 24października 2019 rokuoferty na wykonanie robót budowlanych: Remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyna przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje naprawy kominów, … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na remont dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego – oficyna przy ul. Lasockich 20 w Brzezinach wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego. Przewidywany zakres prac obejmuje naprawy kominów, całościowe krycie papą termozgrzewalną oraz montaż rynien dachowych i wymianę rur spustowych.

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych remontu dwóch lokali mieszkalnych na III kondygnacji budynku (lokal nr 44 i lokal nr 45)

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 23 października 2019 roku oferty na: opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych remontu dwóch lokali mieszkalnych na III kondygnacji budynku (lokal nr 44 i lokal nr 45)

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU MAJĄCYM NA CELU WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. działając w imieniu własnym i zarządzanych wspólnot mieszkaniowych zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert w postępowaniu mającym na celu wybór brokera ubezpieczeniowego do dokonania wyboru i obsługi umów ubezpieczenia: Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. od następujących ryzyk: ubezpieczenia mienia TBS w Brzezinach spółka … Czytaj dalej ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU MAJĄCYM NA CELU WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO.

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 7

  Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Staszica 7 o powierzchni użytkowej 60,46 m² składającego się z dwóch pomieszczeń i  WC. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 1067,00 zł … Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Staszica 7

Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul.Św. Anny 1 o powierzchni użytkowej 13,00 m² składającego się z jednego pomieszczenia  i  wc. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną. Miesięczna wywoławcza kwota czynszu wynosi 262,00 zł (w … Czytaj dalej Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego przy ul. Św. Anny 1