Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do 6 listopada 2020 roku oferty na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach: przy ul. Św. Anny 13 (parter oficyna lewa) o powierzchni użytkowej 46,33 m2; przy … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13.

Zaproszenie do składania ofert na wycięcie drzew (3 szt.)

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu własnym oraz Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Romualda Traugutta nr 3 w Brzezinach zaprasza do złożenia w terminie do dnia 6 listopada 2020 roku oferty na: Zadanie 1/ wycięcie drzewa -świerk pospolity w nieruchomości … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wycięcie drzew (3 szt.)

ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI (DOCIEPLENIU) BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. PIŁSUDSKIEGO 1/9 W BRZEZINACH WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 598953-N-2020 z dnia 2020-10-19. Dokumentacja projektowa-zał. nr 7 do SIWZ Przedmiar-Piłsudskiego 1_9-zał. nr 9 do SIWZ STWiORB-zał. nr 8 do SIWZ SIWZ-Piłsudskiego 1.9-do publikacji zaktualizowany

Odwołanie postępowania dotyczącego wyboru brokera ubezpieczeniowego

ODWOŁANIE POSTĘPOWANIA Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. ODWOŁUJE POSTĘPOWANIE  na wybór brokera ubezpieczeniowego upublicznione w dniu 9 października 2020 roku z terminem składania ofert do 23 października 2020 roku przedłużonym do 26 października 2020 roku.   Brzeziny, 20.10.2020  

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA- ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA TERMOMODERNIZACJI (OCIEPLENIA) BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ PRZY UL. ŚW ANNY 3/11 W BRZEZINACH WRAZ ZE ZMIANĄ KOLORYSTYKI

SIWZ Ogłoszenie o zamówieniu Nr 599395-N-2020 z dnia 2020-10-19. Przedmiar prac Dokumentacja projektowa-zał. nr 7 do SIWZ STWiORB-zał. nr 8 do SIWZ    

Wybór brokera ubezpieczeniowego -zmiana terminu składania ofert!!!

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. informuje o zmianie terminu składania ofert na wybór brokera ubezpieczeniowego. Uprawnione podmioty mogą składać oferty w terminie do 26.10.2020 roku. Dopuszcza się składanie ofert drogą elektroniczną podpisanych podpisem kwalifikowanym. Bliższych informacji udzielają osoby umocowane do kontaktu: – Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem Barbara Kozłowska tel. 46 874 26 21, … Czytaj dalej Wybór brokera ubezpieczeniowego -zmiana terminu składania ofert!!!

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. z siedzibą  w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57  zaprasza uprawnione podmioty do złożenia w terminie do dnia 28 października 2020 roku oferty na: przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków w zakresie określonym zapisami art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 7 … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie rocznych przeglądów stanu technicznego budynków