Zaproszenie do składania ofert na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej

  Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza do złożenia w terminie do 16 czerwca 2020 roku oferty na: opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej dla: lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinachprzy ul. Świętej Anny nr 8/12 m. 2o pow. uż. 31,95 m2, lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Reformackiej nr 6/8 m.5o pow. … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych lokali

 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia  w terminie do 16 czerwca 2020 roku oferty na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach: przy ul. Świętej Anny 8/122– pow. użytkowa 31,95 m2, przy ul. Reformackiej … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wykonanie operatów szacunkowych lokali

INFORMACJA O KOSZENIU TRAW NA TERENACH ZIELONYCH PRZY POSESJACH

Szanowni Państwo! Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach : W DNIU 25.05.20 PO POŁUDNIU KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY REFORMACKIEJ 16, ŚW. ANNY 3/11, PRZECHODNIEJ 1/3, REFORMACKIEJ 6/8  W DNIU 26.05.20 OD RANA KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY PIŁSUDSKIEGO 31, MONIUSZKI 12, KOŚCIUSZKI 18, KOŚCIUSZKI 20, KOŚCIUSZKI 28  PO POŁUDNIU: KRAKÓWEK 5, WARYŃSKIEGO 3  W … Czytaj dalej INFORMACJA O KOSZENIU TRAW NA TERENACH ZIELONYCH PRZY POSESJACH

INFORMACJA O KOSZENIU TRAW NA TERENACH ZIELONYCH PRZY POSESJACH

Szanowni Państwo! Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach : -W DNIU 18.05.2020 PO POŁUDNIU KOSZENIE NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BRZEZINACH  -W DNIU 19.05.2020 OD RANA POSESJE: Św. Anny 53, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 13  –W DNIU 19.05.2020 PO POŁUDNIU POSESJE:Skłodowskiej 14, 17, 19; Korczaka 3  –W DNIU 20.05.2020 OD RANA POSESJE: Bohaterów … Czytaj dalej INFORMACJA O KOSZENIU TRAW NA TERENACH ZIELONYCH PRZY POSESJACH

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

Na podstawie pisma RI.7021.9.5.20.2020 z dnia 27 kwietnia 2020 roku Burmistrz Miasta Brzeziny informujemy, że zgodnie z uchwałą nr XXIV/180/2020 Rady Miasta Brzeziny z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, od dnia 1 … Czytaj dalej KOMUNIKAT DOTYCZĄCY ZMIANY STAWKI ZA ODBIÓR ODPADÓW

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. zleci świadczenie obsługi prawnej Spółki na okres od 13 maja 2020 do 12 maja 2021 roku.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zleci świadczenie obsługi prawnej Spółki na okres od 13 maja 2020 do 12 maja 2021 roku. Do obowiązków Zleceniobiorcy należeć będzie w szczególności: wydawanie pisemnych opinii prawnych oraz udzielanie porad prawnych w sprawach dotyczących bieżącej działalności Spółki, z wyłączeniem spraw karnych, obsługa spraw korporacyjnych, w tym Zarządu … Czytaj dalej Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach Spółka z o.o. zleci świadczenie obsługi prawnej Spółki na okres od 13 maja 2020 do 12 maja 2021 roku.