Poniżej przedstawiamy do Państwa dyspozycji regulaminy dotyczące lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. oraz wzory dokumentów niezbędnych do najmu lokali w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Brzezinach Sp. z o. o. 

Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych w drodze przetargu 

Sprzedaż samodzielnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców

Wnioski do sprzedaży samodzielnych lokali na rzecz najemców

Regulamin przyznawania lokali mieszkalnych w zasobach TBS w Brzezinach Sp. z o. o. 

Wniosek o najem lokalu mieszkalnego w zasobach TBS w Brzezinach Sp. z o. o.

Regulamin Pracy Komisji Mieszkaniowej

Przedwstępna umowa najmu lokalu mieszkalnego