Szanowni Państwo !

Informujemy, że zgodnie z zawartą z Miastem Brzeziny umową dzierżawy gruntu przy ul. Lasockich w Brzezinach, Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. uprawnione jest do udostępniania miejsc sprzedaży podmiotom  dokonującym sprzedaży na tym terenie.

Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do pracującego na terenie Targowiska specjalisty ds. obsługi targowiska miejskiego, który udziela wszelkich informacji w tym zakresie.

Wnioski o zawarcie stosownej umowy można składać w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o.

Jednocześnie informujemy, że Targowisko Miejskie jest otwarte w godzinach :

Od 2 listopada do 31 marca od 6:00 do 16:00

Od 1 kwietnia do 31 października od 5:00 do 18:00

W każdą niedziele od 8:00 do 14:00