Prezes Zarządu

 Ewa Mądra-Chojka

Rada Nadzorcza

Anna Jekiel - Zakrzewska
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Edward Pierucki
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Andrzej Kulka
Sekretarz Rady Nadzorczej

Kierownik Działu Zarządzania Majątkiem

adm@tbsbrzeziny.pl

tel. (46) 874-26-21

Specjalista ds. administracyjno – finansowych

ksiegowosc@tbsbrzeziny.pl

tel. (46) 874-36-25 wew. 26

Specjalista ds. kadr i płac

kadry@tbsbrzeziny.pl

tel. (46) 874-36-25 wew. 25