Aktualności

Zaproszenie do składania ofert na opracowanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i ofertowego,opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wymiany stropu poddasza budynku mieszkalnego przy ul. Staszica 8 E na podstawie posiadanej dokumentacji technicznej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i ofertowych remontu dwóch lokali mieszkalnych na III kondygnacji budynku (lokal nr 44 i lokal nr 45)

Galeria