Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż lokalu przy ul. Staszica 10 oznaczone nr 16

 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego składającego się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki i wc, o powierzchni użytkowej 76,83 m² wraz z udziałem w części budynku i innych urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz z udziałem we współwłasnościdziałki gruntu, na której posadowiony jest budynek.

Lokal oznaczony jest nr 16 i znajduje się na II kondygnacji budynku położonego przy ul. Staszica nr 10 w Brzezinach.

Cena wywoławcza wynosi 87 870,00 zł (w tym podatek VAT).

Wadium wynosi 8 787,00 zł.

Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 roku o godz. 1100 w siedzibie TBS w Brzezinach spółka z o.o., przy ul. Świętej Anny 57.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na rachunek bankowy TBS w Brzezinach Spółka z o.o. o numerze 33 8781 0006 0040 3364 2000 0010, w takim terminie, aby uznanie ww. rachunku bankowego nastąpiło w dniu poprzedzającym datę przetargu.

Lokal można oglądać w dniach od 17–21.02. i 24–28.02.2020 r., w godz. od  800 – do 1330po telefonicznym uzgodnieniu z Działem Zarządzania Majątkiem tel. 46 874 26 21.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 46 874 26 21.

TBS w Brzezinach spółka z o.o. zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przetargu bez podania przyczyn.

Warunki przystąpienia do przetargu