Informacja o liście osób zakwalifikowanych przez Komisję Mieszkaniową do zamieszkania w lokalach mieszkalnych przeznaczonych na najem.

W związku z posiedzeniem Komisji Mieszkaniowej i rozpatrzeniem wniosków, które wpłynęły do siedziby Spółki TBS w Brzezinach Sp. z o. o., poniżej w załączeniu przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do zamieszkania w następujących lokalach: