INFORMACJA O KOSZENIU TRAW NA TERENACH ZIELONYCH PRZY POSESJACH

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach :

-W DNIU 18.05.2020 PO POŁUDNIU KOSZENIE NA TARGOWISKU MIEJSKIM W BRZEZINACH 

-W DNIU 19.05.2020 OD RANA POSESJE: Św. Anny 53, Sienkiewicza 8, Sienkiewicza 13 

W DNIU 19.05.2020 PO POŁUDNIU POSESJE:Skłodowskiej 14, 17, 19; Korczaka 3 

W DNIU 20.05.2020 OD RANA POSESJE: Bohaterów Warszawy 5A, 5B

-W DNIU 21.05.2020 PO POŁUDNIU POSESJE: Skłodowskiej 14, 17, 19

-W DNIU 21.05.2020 OD RANA POSESJE: Św. Anny 20, 21, 25, 30, 30, 34 

Jednocześnie informujemy, że powyższe koszenie odbywać się będzie w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych

Prosimy o nie parkowanie aut na trawnikach przy ww. posesjach.