Informacja o koszeniu trawników

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach :

  • W DNIU 25.06.20  KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY ul. Kościuszki 2 oraz ul. Staszica 7 
  • W DNIU 26.06.20 KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY ul. Św. Anny 16 oraz Św. Anny 14 

W tych dniach zwracamy się z prośbą o nie parkowanie samochodów przy wymienionych posesjach.

Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do prośby, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.