MODYFIKACJA  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na opracowanie operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach

MODYFIKACJA  ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT

na opracowanie

operatów szacunkowych określających wartość lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży położonych w Brzezinach zamieszczonego w dniu 18 czerwca 2020 roku z terminem składania ofert do 3 lipca 2020 roku.

W treści ogłoszenia dokonuje się zmiany poprzez usunięcie z wykazu lokali przeznaczonych do wyceny pozycji 1, tj. lokalu przy ul. Stefana Okrzei nr 3 m.19o pow. uż. 69,48 m2.

Składający ofertę zobowiązany jest samodzielnie dokonać zmian załącznika nr 1 do zaproszenia oraz załącznika nr 2 poprzez wykreślenie pozycji 1, dla której nie należy podawać ceny opracowania operatu.

W konsekwencji zmiany treści zaproszenia, stosownej modyfikacji ulegnie treść załącznika nr 3, tj. projektu umowy.

Nie ulega zmianie termin i zasady składania ofert – do dnia 3 lipca 2020 roku do godz. 14.00.

Do udzielania informacji dotyczących niniejszego zaproszenia uprawniona jest kierownik Działu Zarządzania Majątkiem TBS w Brzezinach Spółka z o.o. Barbara Kozłowska tel. 46 874 26 21

 

 

Zamawiający:

 

Brzeziny, 01.07.2020