Informacja o koszeniu traw

Szanowni Państwo!

Informujemy, że w najbliższych dniach przewidzieliśmy koszenie traw przy posesjach :

W DNIU 23.09.2020 r.  KOSZENIE TRAWNIKÓW PRZY   REFORMACKIEJ 6/8 bl. I,    REFORMACKIEJ 6/8 bl. II,   REFORMACKIEJ 2/4

W tym dniu zwracamy się z prośbą o nie parkowanie samochodów przy wymienionych posesjach.

Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nie zastosowania się do prośby, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.