OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 ogłasza przetarg ustny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 13 w budynku lewej oficyny na I piętrze o powierzchni użytkowej 135,16 m² składającego się z dwóch pomieszczeń i korytarza. Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną. Miesięczna wywoławcza … Czytaj dalej OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA NAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO

U W A G A W Ł A Ś C I C I E L E L O K A L I !!

U W A G A    W Ł A Ś C I C I E L E     L O K A L I !! Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. uprzejmie informuje, że wobec ogłoszenia stanu epidemii zebrania Wspólnot Mieszkaniowych: przy Przechodniej nr 1/3planowane na 23 marca 2020 roku godz. 14.30; przy Reformackiej 16 … Czytaj dalej U W A G A W Ł A Ś C I C I E L E L O K A L I !!

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173 w zakresie wskazania robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zachowania substancji obiektu oraz opracowania dokumentacji projektowej pierwszego etapu remontu w zakresie określonym ekspertyzą zaakceptowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. 

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny 20 w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 6) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wykonanie Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków nieruchomych Województwa Łódzkiego pod numerem A/173 w zakresie wskazania robót niezbędnych do przeprowadzenia w celu zachowania substancji obiektu oraz opracowania dokumentacji projektowej pierwszego etapu remontu w zakresie określonym ekspertyzą zaakceptowanym przez Zamawiającego i uzgodnionym z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Łodzi. 

Zaproszenie do składania ofert na wymianę drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę z PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali mieszkalnych

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o., 95-060 Brzeziny, ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do dnia 26 marca 2020 roku oferty na: wymianę drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę z PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wymianę drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę z PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali mieszkalnych

Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej przy budynku ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

  Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o. jako zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej nr 17 ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach zaprasza  uprawnione podmioty do złożenia w terminie do 26 marca 2020 roku oferty na odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej przy budynku ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na odtworzenie 4 sztuk balkonów na elewacji frontowej przy budynku ul. Sienkiewicza 2 w Brzezinach  zgodnie z dokumentacją projektową wraz z opracowaniem kosztorysu ofertowego.

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 12 oznaczonego numerem 1

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 42,47 m² składającego się z : 1 pokoju,  kuchni,  łazienki z WC i  przedpokoju. oznaczonego numerem 1 znajdującego się na parterze budynku położonego przy ul. Staszica nr 12 w Brzezinach. … Czytaj dalej Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na wynajem lokalu mieszkalnego przy ul. Staszica 12 oznaczonego numerem 1

Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 20 oznaczonego numerem 9

Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z o.o. w Brzezinach, ul. Świętej Anny 57 informuje o przeznaczeniu do oddania na zasadach najmu lokalu mieszkalnego o powierzchni użytkowej 25,92 m² składającego się z : 1 pokoju,  kuchni,  łazienki z WC. oznaczonego numerem 9 znajdującego się na  parterze budynku położonego przy ul. Kościuszki nr 20 w Brzezinach. Lokal wyposażony … Czytaj dalej Ogłoszenie o możliwości składania wniosków na najem lokalu mieszkalnego przy ul. Kościuszki 20 oznaczonego numerem 9

Zaproszenie do składania ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach najemczych.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o. o., 95-060 Brzeziny, ul. Świętej Anny 57 zaprasza do złożenia w terminie do dnia 24 marca 2020 roku oferty na: wymianę drewnianych okien i drzwi balkonowych na stolarkę z PCV w kolorze białym wraz z wymianą parapetów wewnętrznych i montażem parapetów zewnętrznych oraz wymianę drzwi  wejściowych do lokali … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w lokalach najemczych.

Zaproszenie do składania ofert Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o.z siedzibą w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 57 działając w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Świętej Anny 20w Brzezinach (Wspólnota Mieszkaniowa nr 6) zaprasza do złożenia oferty na opracowanie: Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach wpisanego do księgi rejestru zabytków … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert Ekspertyzy stanu technicznego budynku mieszkalnego przy ul. Świętej Anny nr 20 w Brzezinach

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9.

Zamawiający Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Brzezinach spółka z o.o. zaprasza do złożenia w terminie do 3 marca 2020 roku oferty na: opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9. Zamawiający wymaga: realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca 2020 roku; posiadania uprawnień do sporządzania świadectw charakterystyki … Czytaj dalej Zaproszenie do składania ofert na wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego położonego w Brzezinach przy ul. Świętej Anny 20 m. 9.